Pengelasan Haiwan Berdasarkan Sifat Fizikalnya
                   
Sifat Fizikal Haiwan 
1. Terdapat pelbagai jenis haiwan di alam ini. Kita boleh mengelaskan haiwan mengikut sifat fizikalnya yang sama.
2. Sifat fizikal haiwan merujuk kepada sifat luaran yang dapat dilihat pada haiwan itu.

3. Sifat-sifat fizikal yang boleh dilihat pada haiwan ialah:
    a) berbulu                            d) berbulu pelepah
    b) bersisik                            e) bercangkerang
    c) berkepak                          f) berkaki


Berbulu
Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berbulu halus
anjing, lembu, arnab, beruang, dan sebagainya.
berbulu pelepah
angsa, ayam, itik, dan semua jenis burung.
                                              anjing                  beruang             arnab  
                                                               Haiwan berbulu halus 


                                               Itik                      Ayam                Burung
                                                               Haiwan berbulu pelepah


Bersisik
Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
bersisik di seluruh badan
ikan, ular, biawak,dan sebagainya.
bersisik di kaki sahaja
angsa, ayam, itik, dan hampir semua jenis burung.
                                                Ular                   Buaya                   Ikan
                                                            Haiwan yang bersisik
Bercangkerang
1. Ada sesetengah haiwan yang badannya ditutupi
cangkerang. Contoh haiwan yang mempunyai
cangkerang adalah siput, kerang, tiram, kura-kura, dan
sebagainya.
2. Cangkerang yang keras melindungi badan haiwan      yang lembut.
                                                  Kerang                              Penyu
                                                          Haiwan yang bercangkerang
Berkepak
Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berkepak dua
ayam, kelawar, burung, lalat, dan sebagainya.
berkepak empat
kumbang,rama-rama, lipas, pepatung, dan sebagainya.
                                           Kumbang              Lipas               Rama-rama
                                                             Haiwan yang berkepakBerkaki

1. Haiwan yang berlainan mempunyai bilangan kaki yang
berbeza.
2. Ada sesetengah haiwan yang tidak berkaki, misalnya ular,
kerang, siput, tiram, dan sebagainya.

Sifat Fizikal
Contoh Haiwan
berkaki dua
ayam, itik, angsa, dan sebagainya.
berkaki empat
kuda, singa, gajah, penyu, buaya, dan sebagainya.
berkaki enam
lipas, mentadak, semut, kumbang, dan sebagainya.
berkaki lapan
labah-labah, kala jengking, tungau, dan sebagainya.
berkaki banyak
lipan, udang, ketam, dan sebagainya.


                                            Labah-labah       Udang                  Gajah

                                                               Haiwan yang berkaki

                                               Ular Siput                           Babi Kerang
                                                               Haiwan yang tidak berkaki


date Thursday, 10 November 2011

0 comments to “Sifat fizikal haiwan”

Leave a Reply: